преводач Българска версия Английска версия

Видео клипове за писмен и устен превод

Интервю с
Виктор Суходрев

Интервю с преводача Виктор Суходрев

Преводачката
Trailer

Преводачка от английски език

Преводачи
в ЕС

Преводач от английски език в ЕС

Преводач в ООН

Преводач в ООН

Изкуството
да превеждаш

консекутивен и симултанен превод от английски

Работен ден
на преводач

превод и преводач

Ролята
на преводача

Ролята на преводача в процеса на превода

Преводачи
в ЕС

Преводаческата дейност на преводачите в ЕС

Симултанен
превод

симултанен превод

Преводачът
в глобалния свят

устен превод от и на английски език

Инициатива
в превода

симултанен о консекутивен превод от професионален преводач

Професионални
преводачи в ЕС

симултанен превод от професионални преводачи

Военен
преводач

симултанен и консекутивен превод от военен преводач

Превод
от студенти

писмен и устен превод от и на английски език

Академия
за преводачи

писмен и устен преводач от и на английски език