преводач Българска версия Английска версия

Ценова информация за редакция на писмен превод

ЦЕНИ ЗА РЕДАКТИРАНЕ НА ПИСМЕНИ ПРЕВОДИ
Език СП ОП СП БП СП ЕП СТ ОП СТ БП СТ ЕП
Английски език 5 лв. 6 лв. 7 лв. 6 лв. 7 лв. 8 лв.
Немски език 5 лв. 7 лв. 8 лв. 6 лв. 8 лв. 10 лв.
Испански език 5 лв. 6 лв. 7 лв. 6 лв. 7 лв. 9 лв.
Руски език 5 лв. 6 лв. 7 лв. 6 лв. 7 лв. 8 лв.
Френски език 5 лв. 7 лв. 8 лв. 6 лв. 8 лв. 10 лв.
СП Стандартен превод
СТ Специализиран текст
ОП Обикновена поръчка
БП Бърза поръчка
ЕП Експресна поръчка
За да изчислите броя на страниците на Вашия документ, следвайте инструкцията: - отворете файла с текста за превод в Microsoft Word - отворете менюто “Tools” - изберете командата “Word count” - разделете броя на знаците с интервали “Characters, including spases” на 1800. Полученият резултат, закръглен нагоре, ще даде общия брой на страниците за редактиране на преведения текст. В случай на затруднение, молим да ни изпратите запитване на адрес: iabeood@gmail.com заедно с приложения текст за превод!