преводач Българска версия Английска версия

Писмени преводи

Фирма за преводи "ИАБ" ЕООД предлага на своите клиенти писмени преводи на текстове и документи от и на английски, немски, френски, испански и руски език. Преводи на текстове от различни области – икономическа, финансово – счетоводна, маркетингова, правна, художествена, техническа, социално – политическа. Писмени преводи на бизнес кореспонденция и фирмени документи. Нашите преводачи извършват превод на уеб сайтове, софтуерни продукти, интернет рекламни материали. Официални преводи – писмени преводи на фирмена бланка подписани от заклет преводач.
Превод на специализирани текстове от нашите висококвалифицирани преводачи, притежаващи отлични познания по превежданата материя.

Преводаческа агенция "ИАБ" ЕООД предлага специални отстъпки за корпоративни клиенти и за големи по обем поръчки.

Нашите професионални преводачи извършават редакция и корекция на преведени текстове според утвърдените от фирмата стандарти за качество. Клиентът получава отлични в стилово и граматическо отношение преводи.

Езици за превод

Последни новини

Екипът на нашата преводаческа агенция посети семинар за преводачески софтуер. Запознахме се с новостите в сферата на писмените преводи. Обменихме опит с колеги преводачи и преподаватели по писмен превод от водещи университети в България.