преводач Българска версия Английска версия

Превод от и на английски език

Английският е най-широко използваният език в света. Разбирайки потребностите на бизнеса и населението, Бюро за преводи "ИАБ" ЕООД извършва разнообразни преводачески услуги от и на английски език:
- преводи на специализирани текстове от и на английски език - юридически, икономически, технически и други;
- преводи на художествени текстове от и на английски език - сценарии, изследвания, анализи, книги, статии и други;
- преводи на техническа документация от и на английски език - спецификации, характеристики, ръководства и други;
- преводи на търговска документация от и на английски език - факсове, декларации, пълномощни, удостоверения, свидетелства, общински, банкови документи и други;
- преводи на рекламни материали от и на английски език - брошури, рекламни текстове и други;
- преводи на документация в образованието от и на английски език – дипломи, сертификати, уверения и други;
- преводи на интернет съдържание – превод на уеб сайтове, продуктово описание, реклами, статии, новини и други материали в мрежата;